Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгаа, тоо хэмжээ, хүчин чадалТоо хэмжээ, хүчин чадалМөрдөх журамХудалдан аваж ажиллагаанд мөрдөх журамТайлбарФайл
ҮХ байгуулах огнооТендер зарлах сарГэрээ байгуулах эрх олгосонГэрээ дүгнэж дуусах
Мэдээлэл байхгүй байна.