Дулааны техникийн нөхцөл

  • Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх
Эрчим хүчний салбарын 2018-2019 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа батлагдаж, түүнийг мөрдөж эхлэх, мөн халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоосонтой холбогдуулан дулааны техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагааг 2019 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр зогсоов.

Тоолуурын техникийн нөхцөл

  • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх
Эрчим хүчний салбарын 2018-2019 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа батлагдаж, түүнийг мөрдөж эхлэх, мөн халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоосонтой холбогдуулан дулааны техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагааг 2019 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр зогсоов.

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК © 2016